Ximmio = maximaal renderende bouwprojecten

Het beteugelen van de complexiteit die inherent is aan bouwprojecten. En de nadelige gevolgen van deze complexiteit reduceren. Dat is wat Ximmio uw bouwondernemening te bieden heeft.

Met Ximmio bereikt uw bouwonderneming een efficiency die tot voor kort nog ondenkbaar was. De impact voor uw rendement is groot. Onze passie en missie is niet voor niets:

“Bouwondernemingen transformeren in innovatieve, data & mobility driven organisaties die én kwaliteit leveren én winstgevend zijn.”

Maak hieronder kennis met Ximmio.

Infrastructuur

Ximmio Construction is een mobiele infrastructuur waarmee uw bouwonderneming haar projecten beheerst en rendabel maakt/houdt.
Deze infrastructuur bestaat uit:

 • software (cloud) voor het managen van bouwprocessen/ -projecten
 • een app voor de uitvoerders in het veld, en
 • een database

Om alvast een beeld te vormen

Met bovengenoemde drie bouwstenen haalt u nextgen technologie in huis. En maakt u uw bouwonderneming klaar voor de toekomst.
Om alvast wat termen te laten vallen:

 • in de cloud projecten aanmaken
 • app voor uw bouwplaats medewerkers
 • visueel planboard
 • terugkoppeling uit het veld (status van taken, digitale formulieren, foto’s,etc)
 • taken inplannen en toekennen
 • realtime update van de planning
 • digitale formulieren aanmaken en koppelen
 • tijdsregistratie
 • documenten toevoegen
 • koppeling met uw software

Software en beschikbare middelen

Projectleiders/ projectmanagers richten m.b.v. de software hun bouwprojecten in.
Hiervoor hebben ze de beschikking over:

 • planbord
 • projecten
 • lijst met uitvoerders/ co-workers
 • taken
 •  formulieren, en
 • documenten

Dynamische planning

Bouwgegevens, beschikbare tijd, beschikbare resources (materiaal en materieel), doorlooptijd, en bewerkingstijd worden geregistreerd. Hieruit  volgt een bouwplanning, die via de Ximmio app op maat beschikbaar wordt voor de voormannen en bouwplaats medewerkers. Denk aan persoonlijke taken en bijbehorende formulieren en documenten.

Uw mensen in het veld koppelen via de app realtime feedback vanuit het bouwproces terug, waarmee de planning automatisch ververst wordt. Zo heeft u altijd een up-to-date planning ter beschikking; in het veld, bij het managment, en indien gewenst bij uw klant.

De Ximmio app = een mobiele workforce

Uw voormannen en bouwplaats medewerkers krijgen een eenvoudig te gebruiken app op hun smartphone/handheld.
Hiermee kunnen ze overal en altijd:

 • planning, status, en voortgang inzien
 • hun taken inzien, starten en afronden (= gedetailleerde tijdsregistratie)
 • taakgerelateerde formulieren gebruiken (=realtime feedback vanuit het veld)
 • taak-/fasegerelateerde documenten gebruiken en van feedback voorzien
 • foto’s maken van opleveringen, controles, of compicaties (realtime feedback vanuit het veld)

Realtime data

Alle feedback uit het veld wordt realtime opgeslagen in de Ximmio database.

En is daarmee meteen beschikbaar en zichtbaar. In de planning zo ook in rapportages.

Dit maakt dat u overal en altijd zicht heeft op uw bouwproces, overall en in detail!

Grip op voortgang

Ongeacht locatie of tijdstip kunnen projectleiders en uitvoerders de status zien.

Welke werkzaamheden zijn opgeleverd? Welke in uitvoering? Zijn er complicaties?

Wordt van de planning afgeweken, dan kan er direct ingegrepen worden. Zo blijft u in controle over het succes van uw projecten.

Rapportages

Op ieder gewenst moment kunnen er rapporten worden gedraaid. Met deze data is altijd duidelijk of de planning wordt gehaald. En kunt u ingrijpen waar nodig, op het moment waarop het telt.

Geen verrassingen meer achteraf.

Alle stakeholders profiteren

Ximmio Construction is niet alleen voor de hoofdaannemer. U faciliteert tevens uw co-makers en ingehuurde ZZP-ers. Altijd in contact. Snel, Simpel en Stabiel.

Zo houdt u controle op het rendement van uw projecten.

Koppel met uw bestaande systemen (bijv. ERP)

Ximmio geloofd in best of breed.

Ze gaat bijvoorbeeld niet de concurrentie aan met  ERP-pakketten. Ximmio’s focus ligt bij het mobiel aansturen van werkprocessen.
En het mobiel ontsluiten van data uit primaire processen.

Deze waardevolle data is simpel en snel te koppelen met uw bedrijfssoftware.

Wilt u meer weten over Ximmio?